Floris

Pijnse van der Aa

Compliance, Legal & Change

Privacybeleid

Deze verklaring is van toepassing op alle door Pijnse van der Aa B.V. geleverde producten en diensten.

Binnen Pijnse van der Aa B.V. gevestigd op de Roodenburgerstraat 15, 2313 HH is Irene Pijnse van der Aa verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. U heeft recht op de zorgvuldige verwerking van uw (persoonlijke) gegevens. We nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus. U kunt er op vertrouwen dat wij uw gegevens met respect en zorg behandelen. We handelen conform de professionele richtlijnen en beroepscodes, en conform de wetgeving AVG die per 25 mei 2018 van kracht is.

We vinden dat u hoort te weten welke gegevens wij verzamelen, waar we deze gegevens voor gebruiken, en dat u er inzage in kunt krijgen.

Wanneer leggen wij gegevens vast?

Als u een offerte aanvraagt, als u een product of een dienst koopt, en als u een intakegesprek heeft.

Welke gegevens leggen wij vast?

Er worden alleen gegevens verwerkt die u zelf met ons deelt en die we nodig hebben voor de dienstverlening aan u, en in beperkte mate voor promotie- en marketingdoeleinden. Voor het aanmelden voor trainingen slaan we een aantal gegevens op zodat we weten wie zich heeft aangemeld en voor welke training. Het gaat daarbij om naam, mailadres, naam van de training, datum waarop de training wordt gegeven en eventuele opmerkingen. We verwijderen regelmatig deze gegevens zodat deze niet onnodig lang bewaard worden. Gedurende de bewaartijd zijn de gegevens alleen toegankelijk voor Pijnse van der Aa B.V.

Samenwerking

Pijnse van der Aa B.V. deelt uw gegevens niet met derden voor de doeleinden van die derden. Pijnse van der Aa B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze niet voor de doeleinden van derden. Pijnse van der Aa B.V. deelt gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We werken alleen met andere partijen samen om de dienstverlening te bevorderen: zoals een bank voor het verwerken van betalingen, boekhouder en een lijstmanager voor het (beveiligd) opslaan van persoonsgegevens en versturen van de nieuwsbrief. Deze derden verwerken alleen gegevens voor zover dat voor de dienstverlening nodig is en conform de actuele wetgeving. Met deze partijen zijn/worden verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Recht op inzage en correctie

Pijnse van der Aa B.V. deelt uw gegevens niet met derden voor de doeleinden van die derden. Pijnse van der Aa B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze niet voor de doeleinden van derden. Pijnse van der Aa B.V. deelt gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.We werken alleen met andere partijen samen om de dienstverlening te bevorderen: zoals een bank voor het verwerken van betalingen, boekhouder en een lijstmanager voor het (beveiligd) opslaan van persoonsgegevens en versturen van de nieuwsbrief. Deze derden verwerken alleen gegevens voor zover dat voor de dienstverlening nodig is en conform de actuele wetgeving. Met deze partijen zijn/worden verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Website bezoek

Pijnse van der Aa B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de optimalisatie van uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft recht op inzage. Als u de nieuwsbrief ontvangt kunt u zich telefonisch of per e-mail ten alle tijden afmelden. Ook kunt u ons schriftelijk om inzage verzoeken, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en uw adres. U dient hierbij een kopie van uw paspoort of rijbewijs mee te sturen zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren. U kunt bij de Rijksoverheid lezen hoe u dit veilig kunt doen, zie een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs

U heeft recht op correctie. Wanneer er onjuistheden, onvolledigheden of onwettigheden in uw gegevens zitten, kunt u deze schriftelijk corrigeren: hiervoor stuurt u een brief als hierboven omschreven.

Wij beantwoorden uw brief binnen maximaal 1 maand. We kunnen hiervoor maximaal 5 euro kosten in rekening brengen. Ons postadres is Pijnse van der Aa B.V. , Roodenburgerstraat 15, 2313HH, Leiden

Recht op portabiliteit. Uw gegevens kunt u opvragen om over te (laten) dragen aan een andere partij bijvoorbeeld een andere trainer of coach.

Bewaartermijn

Pijnse van der Aa B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en niet langer dan nodig is om dat te doen waarvoor wij de persoonsgegevens hebben opgeslagen.

Beveiliging

Pijnse van der Aa B.V. hecht aan en zorgt voor beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Pijnse van der Aa B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Alleen Pijnse van der Aa B.V. heeft toegang tot persoonsgegevens en/of verwerkt deze. Zij is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Pijnse van der Aa B.V. gebruik maakt van de diensten van derden, zal Pijnse van der Aa B.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alstublieft contact op.

Contactpersoon
Irene Pijnse van der Aa, in overeenstemming met de wet AVG die van kracht is sinds 25 mei 2018.

Floris Pijnse van der Aa

verder praten?

Contact