Privacybeleid

1 Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Pijnse van der Aa B.V. geleverde producten en diensten. Binnen Pijnse van der Aa B.V. gevestigd op de Roodenburgerstraat 15, 2313 HH is Irene Pijnse van der Aa verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Je hebt recht op de zorgvuldige verwerking van je (persoonlijke) gegevens. We nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus. Je kunt er op vertrouwen dat wij je gegevens met respect en zorg behandelen. We handelen conform de professionele richtlijnen en beroepscodes, en conform de wetgeving AVG. We vinden dat je hoort te weten welke gegevens wij verzamelen, waar we deze gegevens voor gebruiken, en dat je er inzage in kunt krijgen.

2 Wanneer leggen wij gegevens vast?

Als je een offerte aanvraagt, als je een product of een dienst afneemt, en als je een intakegesprek hebt.

3 Welke gegevens leggen wij vast?

Er worden alleen gegevens verwerkt die je zelf met ons deelt en die we nodig hebben voor de dienstverlening aan jou, en in beperkte mate voor promotie- en marketingdoeleinden. Voor het aanvragen van een dienst of prouct slaan we een aantal gegevens op zodat we weten wie zich heeft aangemeld en voor welke dienst of product. Het gaat daarbij om naam, mailadres en eventuele opmerkingen. We verwijderen regelmatig deze gegevens zodat deze niet onnodig lang worden bewaard. Gedurende de bewaartijd zijn de gegevens alleen toegankelijk voor Pijnse van der Aa B.V.

4 Samenwerking

Wij delen jouw gegevens niet met derden voor de doeleinden van die derden. Ook verkopen we jou gegevens niet aan derden . We delen gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We werken alleen met andere partijen samen om de dienstverlening te bevorderen: zoals een bank voor het verwerken van betalingen, boekhouder en een lijstmanager voor het (beveiligd) opslaan van persoonsgegevens en versturen van de nieuwsbrief. Deze derden verwerken alleen gegevens voor zover dat voor de dienstverlening nodig is en conform de actuele wetgeving. Met deze partijen zijn/worden verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

5 Recht op inzage

Je kunt ons schriftelijk om inzage van de door ons opgeslagen gegevens verzoeken, onder vermelding van je naam, telefoonnummer en je adres. Je dient hierbij een kopie van je paspoort of rijbewijs mee te sturen zodat wij je identiteit kunnen verifiëren. Je kunt bij de Rijksoverheid lezen hoe je dit veilig kunt doen, zie een veilige kopie van mijn identiteitsbewijsJe hebt tevens recht op correctie.

6 Recht op correctie

Wanneer er onjuistheden, onvolledigheden of onwettigheden in je gegevens zitten, kun je deze schriftelijk corrigeren: hiervoor stuur je een brief als hierboven omschreven. Wij beantwoorden je brief binnen maximaal 1 maand. We kunnen hiervoor maximaal 5 euro kosten in rekening brengen. Ons postadres is Pijnse van der Aa B.V. , Roodenburgerstraat 15, 2313HH, Leiden

7 Recht op portabiliteit

Je gegevens kunt je opvragen om over te (laten) dragen aan een andere partij.

8 Website bezoek

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de optimalisatie van jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

9 Bewaartermijn

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en niet langer dan nodig is om dat te doen waarvoor wij de persoonsgegevens hebben opgeslagen.

10 Beveiliging

We hechten aan en zorgen voor beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Alleen Pijnse van der Aa B.V. heeft toegang tot persoonsgegevens en/of verwerkt deze. Zij is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval wij gebruik maken van de diensten van derden, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alstublieft contact op.

11 Contactpersoon

Irene Pijnse van der Aa, in overeenstemming met de wet AVG die van kracht is sinds 25 mei 2018.