Als lid van de InnovationHub adviseerde ik namens de AFM innovatieve partijen in hoeverre de door hen voorgelegde business case al dan niet onder het wettelijk toezichichtskader viel.

Daarnaast vertegenwoordigde ik de AFM in bestuursrechtelijke hoorzittingen, schreef ik mee aan beslissingen op bezwaar en gaf ik advies aan toezichtsteams en het bestuur van de AFM over te nemen toezichtsmaatregelen.

Kenmerken:

  • Innovatie

  • InnovationHub

  • Bestuursrecht

  • Juridisch advies